Evaluatieformulier Mediation
Naam (mag ook anoniem):
Mediator:
Datum:

1. Wat was uw belangrijkste motief om voor mediation te kiezen?

2. Vindt u dat u, voordat de mediation begon, goed bent voorgelicht over mediation als conflictoplossingsmethode?
janee

3. Hoe groot was, voordat de mediation begon, uw verwachting dat door mediation het probleem in kwestie opgelost zou kunnen worden?
neutraalgrootklein

4. Alles overziend, hoe bevredigend is het resultaat van de mediation voor u? (Rapportcijfer 1-10)

5. Wat vond u van de totale duur van het mediationtraject?
goedte langte kort

6. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de mediator? (Rapportcijfer 1-10)
- onpartijdigheid:
- onafhankelijkheid:
- deskundigheid:
- inzet/daadkracht:
- zorgvuldigheid:
- evenwicht (tussen betrokkenheid en afstand bewaren):

7. Zou u bij een soortgelijk probleem weer mediation overwegen?
janee

8. Heeft u verdere opmerkingen / suggesties?

Alvast bedankt voor de moeite!

Mocht het formulier onverhoopt niet werken, dan kunt u hier het evaluatieformulier in de vorm van een Word-document downloaden
en deze ingevuld opsturen naar jhendriks@anaguia.nl