Artikelen en bijdragen van Annelies Hendriks
Artikelen
Complexe scheidingen: toen en nu, een impressie in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023/87

BC x 2: het beste van twee werelden i.s.m. Anneke van Teijlingen-Pover en Ivo Pieters in Tijdschrift REP 2020/6

Contactverlies met een ouder na scheiding: de jurdische aspecten i.s.m. Ruth Olie-Hallmans en Erika Holtjer in Tijdschrift REP 2020/2

Contactverlies met een ouder na scheiding, vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief i.s.m. Erika Holtjer en Ruth Olie-Hallmans in Tijdschrift REP 2019/8

Belang van het kind bij vrijwillige ver(huis)plaatsingen. Suggesties voor kindgecentreerde aanpak van verhuizing na scheiding i.s.m. Meike de Boer in Tijdschrift REP 2019/6

Kan ik het nou eens een keer zélf bepalen? Zorg en contactregelingen met pubers in Tijdschrift REP 2018/2

Kan slapen bij papa nu wel of niet? Passende zorgregelingen jonge kinderen i.s.m. Karin Singendonk in Tijdschrift REP 2018/1

Wie 'hoort' er bij mij-van wie mag/moet ik houden? in themanummer: Hoeveel ouders voor één kind?, Tijdschrift REP 2017/8

Bijdragen
Hoofdstuk Wat is thuis? in '100 jaar kinderrechter' van J.H. de Graaf & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Wolters Kluwer, 2022
Hoofdstuk Hoe gaat een ruzie goed of fout? in 'Ruziemaken, een hele kunst' van Inge Marit Wielinga-Pols, 248media uitgeverij, 2019