Artikelen en bijdragen van Annelies Hendriks
Artikelen
Belang van het kind bij vrijwillige ver(huis)plaatsingen. Suggesties voor kindgecentreerde aanpak van verhuizing na scheiding i.s.m. Meike de Boer in Tijdschrift REP 2019/6

Kan ik het nou eens een keer zélf bepalen? Zorg en contactregelingen met pubers in Tijdschrift REP 2018/2

Kan slapen bij papa nu wel of niet? Passende zorgregelingen jonge kinderen i.s.m. Karin Singendonk in Tijdschrift REP 2018/1

Wie 'hoort' er bij mij-van wie mag/moet ik houden? in themanummer: Hoeveel ouders voor één kind?, Tijdschrift REP 2017/8

Bijdragen
Hoofdstuk Hoe gaat een ruzie goed of fout? in 'Ruziemaken, een hele kunst' van Inge Marit Wielinga-Pols, 248media uitgeverij, 2019