Anaguía
Bezoekadres:
Gebouw Rhijnenburgh (3e verdieping)
Van der Valk Boumanweg 178 D-3
2352 JD Leiderdorp
Nederland
Postadres:
Tijmtuin 8
2353 PH Leiderdorp
Nederland
Telefoon: 071-5820939
K.v.K. Den Haag nr. 28078621
Drs. Annelies Hendriks is zelfstandig gevestigd als:
- ontwikkelingspsycholoog/MfN-registermediator
- crossborder mediator, verbonden aan het Centrum Internationale Kinderontvoering
- bijzondere curator in IKO-zaken, benoemd door rechtbanken en gerechtshoven

Als mediator doet ze veel ingewikkelde contact/omgangs- en zorgregelingskwesties en ze helpt ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarbij ze als vanzelfsprekend ook naar de kinderen luistert (zie artikelen en bijdragen). Ze werkt samen met advocaten in die mediationzaken waarin de kinderen extra aandacht behoeven.

Als crossborder mediator werkt Annelies samen met een team gespecialiseerde mediators in kinderontvoeringszaken. Deze mediators worden gecoördineerd door het Mediation Bureau, verbonden aan het Centrum Internationale Kinderontvoering (www.kinderontvoering.org/mediation).

Ook kan Annelies worden benoemd door de rechter als bijzondere curator, hetgeen op verzoek van ouder of advocaat kan worden gedaan en tevens ambtshalve door de rechter kan worden gedaan, bijvoorbeeld in het kader van echtscheidingszaken, waarbij een kind dermate klem komt te zitten tussen de ouders, dat de rechter behoefte heeft om de stem van het kind en diens belang duidelijker in beeld te krijgen. Sinds de zomer van 2021 neemt Annelies als bijzondere curator geen nieuwe 1:250 BW zaken meer aan, zij kan nog wel worden benoemd als bijzondere curator in IKO-zaken.

Ze geeft verschillende cursussen voor organisaties zoals Centrum Permanente Educatie. Ze is als docent verbonden aan de SSR, waarbij ze onder meer trainingen aan rechters verzorgt op het gebied van ouders en kinderen. Ze verzorgt daarnaast jaarlijks een gastcollege aan de Vrije Universteit Amsterdam over internationale kinderontvoering. Teven verzorgt ze intervisie voor VFAS-advocaatmediators en voor bijzondere curatoren.

Samen met Cees van Leuven heeft ze in november 2003 hun boek ‘Kind in Bemiddeling’ geschreven en uitgegeven; de vierde druk van dit boek is in 2012 uitgekomen bij uitgeverij SWP te Amsterdam.
Routebeschrijving
Routebeschrijving in PDF

jhendriks@anaguia.nl


Artikelen en bijdragen
van Annelies Hendriks


Cursussen bij Centrum
Permanente Educatie


Privacy Statement


Gedragscode MfN registermediator


Gedragsregels voor de MfN registermediator


Evaluatieformulier Mediation